Thông tin giao dịch

Cổ phiếu

Trade360 hiện cho phép bạn mua cổ phiếu của các công ty lớn như Amazon, Apple, Google, Tesla, Coca Cola và nhiều công ty khác. Trade360 cũng sẽ chịu chi phí hoa hồng hoặc phí liên quan đến các giao dịch mua đó. Nhà giao dịch mua cổ phiếu, không chỉ sở hữu một phần thực sự của công ty đó, họ còn có thể đủ điều kiện để nhận một phần của bất kỳ khoản cổ tức nào mà công ty đó có thể trả.

Đòn bẩy

Với Trade360, bạn có thể giao dịch các vị thế có giá trị lên đến 1:400 giá trị tiền gửi của bạn (đối với khách hàng hạng Chuyên nghiệp). Điều đó có nghĩa là với số tiền ký quỹ bắt buộc ban đầu là 100 đô la, bạn có thể giao dịch các hợp đồng có giá trị lên tới 40.000 đô la.
Khách hàng bán lẻ có thể giao dịch các vị thế có giá trị lên đến 1:30. Điều đó có nghĩa là với số tiền ký quỹ bắt buộc ban đầu là 100 đô la, bạn có thể giao dịch các hợp đồng có giá trị lên đến 3.000 đô la.

Khoảng chênh lệch

Trade360 mang lại cho Nhà giao dịch lợi thế khi giao dịch với các khoảng chênh lệch cố định với khoản hoa hồng nhỏ mà các nhà môi giới tính cho mọi vị thế mới.

Khoảng Chênh lệch được tính bằng cách trừ đi phần chênh lệch giữa giá chào mua và giá chào bán.

Giá chào mua do thị trường đặt ra và là giá mà người mua sẵn sàng trả để mua đồng tiền cơ bản (tức là EUR) để đổi lấy đồng tiền giao dịch của nó (tức là USD).

Giá chào bán do người môi giới đặt và là giá mà người môi giới sẵn sàng bán đồng tiền cơ sở để đổi lấy đồng tiền giao dịch của nó.

Đáo hạn

Trade360 tính phí đáo hạn theo tiêu chuẩn ngành (hoán đổi qua đêm) trên các giao dịch để mở sau 00:00 GMT.

Cách hoạt động của công cụ Đáo hạn:

Đáo hạn là lãi suất mà Nhà giao dịch trả hoặc nhận trên các vị thế được luân chuyển từ ngày giao dịch này sang ngày giao dịch tiếp theo. Mỗi cặp tiền tệ có lãi suất riêng, mà Nhà giao dịch, nếu để vị thế mở qua đêm, sẽ trả hoặc nhận phí đó.

Ví dụ về Đáo hạn:

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang giao dịch cặp tiền tệ EUR/NZD. Lãi suất của đồng Euro là 0,05%; lãi suất của đồng Đô la New Zealand là 3,50%. Lưu ý rằng Euro là tiền tệ chính và lãi suất của nó thấp hơn so với đồng Đô la New Zealand. Vì vậy, nếu Nhà giao dịch mua đồng Euro, họ sẽ bị tính phí đáo hạn; và nếu họ bán đồng Euro, họ sẽ nhận được phí đáo hạn.

Lịch đáo hạn:

Đêm Chủ Nhật đến Thứ Hai: Đáo hạn thường xuyên
Đêm Thứ Hai đến Thứ Ba: Đáo hạn Thường xuyên
Đêm Thứ Ba đến Thứ Tư: Đáo hạn Thường xuyên
Đêm Thứ Ba đến Thứ Tư: Phí đáo hạn được tính ba lần (cho Thứ Tư, Thứ Sáu, Thứ Bảy)
Đêm Thứ Năm đến Thứ Sáu: Đáo hạn Thường xuyên
Đêm Thứ Sáu: Không tính phí qua đêm
Đêm Thứ Bảy: Không tính phí qua đêm

Trượt giá

Trong Giao dịch Trực tuyến, trượt giá là sự chênh lệch giữa giá dự kiến của một giao dịch và giá thực sự được thực hiện. Việc trượt giá thường xảy ra trong thời kỳ thị trường có nhiều biến động. Trong trường hợp xảy ra trượt giá, nó sẽ thường xảy ra giữa các phiên giao dịch hoặc khi thị trường mở cửa.

Giờ giao dịch

Giờ giao dịch có thể thay đổi trong các trường hợp thiếu thanh khoản, trong các ngày lễ hoặc ngoài giờ giao dịch.

Để biết giờ giao dịch vào ngày lễ, vui lòng nhấp vào đây.

Tìm kiếm