Giờ giao dịch & ngày nghỉ lễ

Thị trường tài chính mở cửa 24 giờ mỗi ngày, và Trade360 cho phép giao dịch trên nền tảng giao dịch 24 giờ trong 6 ngày mỗi tuần. Tuy nhiên, một số tài sản sẽ phụ thuộc vào giờ giao dịch của các sàn giao dịch, nhà cung cấp thanh khoản và những hạn chế khác liên quan đến các tài sản cơ bản. Vui lòng lưu ý những điều sau:

Tìm kiếm