Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy giúp làm nâng cao quy mô giao dịch và nhân rộng sức mạnh đầu tư của bạn. Đòn bẩy có thể gia tăng lợi nhuận của bạn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bắt đầu tìm hiểu ngay thôi!

Việc giao dịch tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể khiến bạn mất hết vốn đầu tư.

Hiểu về đòn bẩy

Vào thời điểm giao dịch phái sinh trực tuyến lần đầu xuất hiện, tài sản cơ sở phổ biến nhất chính là Forex – các nhà giao dịch đầu cơ trên giá trị tương đối của các cặp ngoại tệ. Đây là thị trường rất lớn – bao gồm tất cả các giao dịch liên quan đến mua bán ngoại tệ, và do đó tỷ giá hối đoái thường thay đổi với tỷ lệ rất nhỏ, thường được đo bằng phần trăm của 1 cent – hay còn gọi là ‘pip’. Ví dụ: trong trường hợp của cặp Euro-US Dollar, mức thay đổi trung bình mỗi ngày là từ 40 đến 100 pip (tăng hoặc giảm 0,4 – 1 cent mỗi ngày) trong 10 năm qua. Vì vậy, nhà giao dịch sẽ cần phải đầu tư số tiền lớn vào một vị thế giao dịch để có thể thấy được sự thay đổi rõ ràng. Số tiền này nhiều hơn so với mức mà một nhà giao dịch cá nhân thông thường bỏ ra. Bởi lý do này, các nhà môi giới trực tuyến cung cấp cho khách hàng một giải pháp giúp tăng quy mô khoản đầu tư của họ. Điều đáng tiếc là nhiều nhà giao dịch thường sử dụng đòn bẩy mà không thực sự hiểu đó là gì. Thuật ngữ ‘đòn bẩy’, có nghĩa là ‘gia tăng’, lần đầu tiên được sử dụng trong cuộc cách mạng công nghiệp để mô tả một hành động sử dụng đòn bẩy vật lý đang ngày càng phổ biến. Đến năm 1933, thuật ngữ này du nhập vào giới kinh doanh, biểu thị sự mở rộng quy mô của một doanh nghiệp bằng cách thế chấp tài sản của doanh nghiệp để vay vốn. Và do đó, để hiểu được đòn bẩy trong giao dịch tài chính là gì, bạn chỉ cần xem giao dịch có yêu cầu bạn phải thế chấp tiền vốn để đầu tư vào một công cụ hay không. Giá trị tài sản thế chấp không nhất thiết phải tương quan với quy mô đầu tư. Trên thực tế, hầu hết các nhà môi giới trực tuyến mở những vị thế có giá trị hơn nhiều so với tài sản thế chấp của bạn; tuy nhiên, mức lợi nhuận và thua lỗ của bạn liên quan đến số tiền đầu tư chứ không phải số tiền ban đầu bạn tự bỏ ra (xem phần ‘ký quỹ’ bên dưới) để thế chấp. Mức đòn bẩy được mô tả bằng tỷ lệ giữa khoản đầu tư của nhà giao dịch (ký quỹ) và quy mô vị thế mà nhà môi giới mở ra. Tỷ lệ đòn bẩy 400:1 có nghĩa là đối với mỗi Đô la bạn bỏ ra đầu tư, vị thế được mở sẽ có giá trị bằng 400 Đô la. Tỷ lệ đòn bẩy 20:1 có nghĩa là với mỗi Đô la đầu tư, quy mô vị thế sẽ có giá trị bằng 20 Đô la, v.v.

Văn phòng Trade360

Mặt trái của đòn bẩy - Ký quỹ

Khi giao dịch với nhà môi giới CFD trực tuyến, tiền sẽ không bị trừ khỏi tài khoản của bạn khi bạn mở một vị thế. Thay vào đó, chỉ khi bạn đóng vị thế, lợi nhuận sẽ được cộng vào hoặc thua lỗ sẽ bị trừ khỏi số dư của bạn. Khi đó, tiền của bạn sẽ được chia thành ký quỹ đã sử dụng và dư ký quỹ. Ký quỹ đã sử dụng là số tiền bạn thế chấp cho các vị thế mở của bạn và dư ký quỹ là số tiền bạn vẫn có thể sử dụng để mở các vị thế mới. Loại ký quỹ thứ ba là ký quỹ bắt buộc – mức dư ký quỹ bạn phải có để có thể mở một vị thế mới nhất định. Ký quỹ bắt buộc được tính theo quy mô vị thế và đòn bẩy của bạn và nó được thể hiện như tỷ lệ nghịch (dưới dạng phần trăm) của đòn bẩy trên một công cụ. Do đó, nếu bạn đang mở một vị thế có giá trị €10.000 (1 mini lot) trên cặp tiền EURUSD với đòn bẩy 400:1, bạn sẽ phải thế chấp 1/400 (0,0025%) quy mô vị thế – hay nói cách khác số tiền ký quỹ bắt buộc là €25. Vào thời điểm vị thế được mở, số tiền ký quỹ bắt buộc được cộng vào với ký quỹ đã sử dụng và được trừ vào dư ký quỹ của bạn. Vì hầu hết các vị thế khi được mở đều chịu lỗ do chênh lệch giá mua/bán của nhà môi giới (chênh lệch giữa tỷ giá bán và tỷ giá mua được chào), khoản lỗ đó (đã bao gồm đòn bẩy) cũng được khấu trừ từ dư ký quỹ và cộng vào ký quỹ đã sử dụng của bạn. Quá trình này sẽ tiếp tục diễn ra khi mức lỗ hoặc lãi của vị thế được tích lũy – nó luôn thay đổi theo quy mô vị thế sử dụng đòn bẩy của bạn.

Vấn đề nằm ở đâu?

Đòn bẩy – như đã giải thích ở trên – không chỉ ảnh hưởng đến quy mô vị thế mà còn ảnh hưởng đến mức lợi nhuận hoặc thua lỗ theo sau vị thế đó của nhà giao dịch. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch đầu tư 1 Đô la để mở một vị thế của cặp tiền EURUSD, thì mức biến động 100 pip trên giá trị của cặp tiền (tương đương với 1 cent) sẽ nâng mức biến động lên tới 4 Đô la trong trường hợp tỷ lệ đòn bẩy là 400:1. Nếu vị thế đang tạo ra lợi nhuận, sẽ chẳng có vấn đề gì đáng bàn; tuy nhiên nếu thua lỗ, nhà giao dịch sẽ mất một số tiền gấp 4 lần khoản đầu tư của mình. Vấn đề có thể trở nên nghiêm trọng trong trường hợp vị thế forex tối thiểu của hầu hết các nhà môi giới lên tới 10.000 đơn vị (hay €10.000) cho cặp tiền EURUSD. Bây giờ, hãy thử tính toán, với đòn bẩy 400:1, nghĩa là khoản đầu tư của nhà giao dịch tương đương với (10000/400 =) €25, việc chấp nhận một khoản lỗ trị giá €100 đối với mức biến động chỉ 1 cent của cặp tiền có thể khá khó khăn!

Văn phòng Trade360

Kiểm soát đòn bẩy của bạn bằng cách tự lựa chọn đòn bẩy thích hợp

Cho đến hiện tại, tỷ lệ đòn bẩy thường được nhà môi giới của bạn lựa chọn trước, dựa trên trạng thái giao dịch của bạn. Các nhà giao dịch cá nhân thường nhận được mức đòn bẩy giao động từ 2:1 đến 30:1 – tùy thuộc vào loại tài sản và công cụ, trong khi các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể giao dịch với đòn bẩy lên đến 400: 1 bởi kinh nghiệm và nguồn lực của họ cho phép họ chấp nhận mức rủi ro cao hơn. Để giảm tỷ lệ đòn bẩy, bạn cần liên hệ với người quản lý tài khoản và yêu cầu họ thay đổi đòn bẩy cho mỗi tài khoản của bạn. Giờ đây, khi rào cản công nghệ cuối cùng đã bị phá vỡ, cuối cùng thì các nhà giao dịch đã có thể xác định đòn bẩy và mức độ rủi ro của mình cho từng giao dịch riêng biệt. Bạn có thể lựa chọn đòn bẩy và xác nhận vị thế một cách dễ dàng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi vị thế của bạn đã được mở, bạn không thể thay đổi thông số đòn bẩy nữa vì mức ký quỹ của bạn, dù là đã sử dụng hay dư ký quỹ, đã thay đổi.

Ứng dụng di động

Tìm kiếm