ETF là gì?

Quỹ hoán đối danh mục là tập hợp các quỹ được đầu tư vào một nhóm tài sản và có thể được đầu tư thông qua sàn giao dịch tương tự như cổ phiếu.

Giao dịch ngay

Việc giao dịch tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể khiến bạn mất hết vốn đầu tư.

Education Etf

Lợi ích của quỹ hoán đổi danh mục (Exchange Traded Fund, ETF) là gì?

ETF là một quỹ đầu tư, thường được điều hành bởi một công ty dịch vụ tài chính (môi giới, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm…) sở hữu tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa cũng như các công cụ phái sinh và được thành lập dưới dạng công ty hoặc quỹ tín thác. Sau đó, người quản lý quỹ sẽ chia quyền sở hữu quỹ thành cổ phiếu và chào bán chúng thông qua một sàn giao dịch có quản lý. Cổ phiếu cho phép cổ đông nhận cổ tức và/hoặc các hình thức lợi nhuận khác có thể được giao dịch thông qua sàn giao dịch hoặc mua bán qua quầy. ETF thường chia theo loại đầu tư được tập trung vào: chỉ số, lĩnh vực hoặc khu vực (tiền tệ), bất động sản, trái phiếu và các cổ phiếu có thu nhập cố định khác, hàng hóa thuộc một loại nhất định, v.v.   Lợi ích của việc đầu tư vào quỹ ETF là khả năng tập trung nhiều loại hình đầu tư (các loại tài sản và công cụ khác nhau) đều có liên quan đến một chủ điểm có thể xác định duy nhất (lĩnh vực, mục tiêu, loại hình đầu tư). Giao dịch quỹ ETF cũng tương đối rẻ (hoa hồng thấp) và thường hiệu quả hơn về thuế so với số tài sản bao gồm. Các ETF đầu tiên được ra mắt vào cuối những năm 1980 như một phương tiện theo dõi các chỉ số chứng khoán. Một thập kỷ sau, ETF theo ngành đầu tiên xuất hiện, mỗi ETF bao gồm một lĩnh vực khác nhau của S&P 500. Ngày nay, chỉ riêng ở Hoa Kỳ đã có hơn 2000 ETF giao dịch.

Văn phòng Trade360

So sánh ETF với quỹ tương hỗ

Như đã đề cập ở trên, quỹ hoán đối danh mục được quản lý một cách thụ động, trái lại, quỹ tương hỗ có thể được quản lý chủ động hơn bởi người quản lý quỹ, tức là các thành phần có thể được sắp xếp lại và giao dịch thường xuyên. Giao dịch các quỹ này thường rẻ hơn nhiều, với các chi phí liên quan thấp hơn và khoảng chênh lệch ít hơn cũng như kéo theo mức đầu tư tối thiểu thấp hơn. Ngoài ra, do các quỹ tương hỗ được quản lý chủ động nên khối lượng giao dịch tài sản cao hơn, có nghĩa là thuế thặng dư tăng vốn cao hơn. Cuối cùng, quỹ tương hỗ giao dịch vào cuối ngày, thường dựa trên các lệnh nhận được trong suốt ngày hôm đó. Mặt khác, ETF giao dịch suốt cả ngày và các giao dịch có thể được thực hiện theo nhiều lệnh khác nhau, chẳng hạn như lệnh giới hạn, lệnh dừng và nhiều lệnh khác. Tuy nhiên, nhiều ETF tính phí hoa hồng trên các giao dịch ETF được thực hiện trong khoảng thời gian một ngày giao dịch.

Ứng dụng di động

Các loại ETF

Có 6 loại ETF chính:

ETF theo ngành

ETF theo ngành sẽ tập trung vào một lĩnh vực thị trường cụ thể, đầu tư vào cổ phiếu của các công ty kinh doanh trong lĩnh vực đó, theo dõi các chỉ số liên quan đến lĩnh vực, v.v. Ví dụ, Quỹ SPDR ngành Chăm sóc Sức khỏe XLV tập trung vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sở hữu cổ phần của Johnson & Johnson (10%), Pfizer (5,5%), Medtronic (3,4%) và nhiều công ty khác – 100% cổ phần đều trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

ETF cổ tức

ETF cổ tức sẽ tìm cách mang lại lợi nhuận thường xuyên cao bằng cách đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cao, bất kể trong lĩnh vực hoặc loại công cụ nào. Một ví dụ về ETF cổ tức là Quỹ Chỉ số Lợi tức Cổ tức Cao Quốc tế VYMI Vanguard, quỹ này trả mức lợi tức là 5 (YTD). Quỹ này tập trung chủ yếu vào các dịch vụ tài chính nên có cổ phần bao gồm Taiwan Semiconductors (3%), Toyota (1,9%), HSBC Holdings (1,3%), BP (0,99%) và nhiều công ty khác. Ở đây cổ phiếu cũng chiếm phần lớn lượng nắm giữ, với 0,02% dành cho trái phiếu.

ETF theo cách đầu tư

Thay vì tập trung vào một phân khúc thị trường hay một loại công cụ, ETF theo cách đầu tư được đặc trưng bởi phong cách đầu tư áp dụng bởi người quản lý. Người ta có thể tập trung vào cách đầu tư so với tăng trưởng, quy mô vốn hóa, rủi ro cao/thấp. Các ETF như vậy là các công cụ đa dạng hóa tối ưu. IWM tập trung vào thị phần trong chỉ số vốn hóa nhỏ Russell-2000 và bao gồm cổ phiếu của các công ty trong nhóm vốn hóa thị trường nhỏ.

ETF hàng hóa

Ở đây chúng ta có các quỹ ETF tập trung vào hàng hóa. iShares’ IXC Global Energy ETF sở hữu cổ phần trong các công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, chẳng hạn như Exxon Mobil (13%), Royal Dutch Shell (8,5%), v.v.

ETF tiền tệ

ETF tiền tệ tập trung vào các cặp ngoại hối. Các quỹ này cung cấp khả năng tiếp cận với một cặp tiền tệ có thể trao đổi nhất định thông qua giao dịch giao ngay và đầu tư vào kho bạc chính phủ liên quan và các công cụ phái sinh dựa trên tiền tệ. Ví dụ: EUO ProShares UltraShort Euro currency ETF bao gồm khoảng 20% EURUSD chuyển tiếp từ Goldman Sachs, 45% khác từ UBS và 35% còn lại trong các tài sản tiền mặt khác.

ETF trái phiếu

ETF trái phiếu đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ. Ưu điểm chính của loại quỹ này là các nhà quản lý quỹ sẽ sử dụng một nhóm chiến lược đầu tư (bao gồm cả việc đóng cửa sớm nếu có thể) và các ngày đáo hạn khác nhau để tối đa hóa lợi nhuận thường xuyên. iShares TIPS Bond ETF sở hữu nhiều loại tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ với các mệnh giá và thời gian đáo hạn khác nhau.

Tìm kiếm