Bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc?

Đội ngũ hỗ trợ tận tâm của chúng tôi luôn làm việc 24/7, sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào từ bạn.

Gửi

Gửi tin nhắn

Thông tin liên lạc

Gọi cho chúng tôi:

+44 330 3902 700

Viết thư cho chúng tôi:

support@trade360.com

Trò chuyện vớI chúng tôI:

Nhấp vào đây

Giao dịch với Nhà môi giới được cấp phép

Trade360.com

Được cấp phép bởi CySEC

Cổng khách hàng EU của chúng tôi, do CrowdTech Ltd. điều hành theo Quy định CySEC, số giấy phép 202/13.

Trade360.com.au

Được cấp phép bởi ASIC

Cổng thông tin khách hàng Úc của chúng tôi, được điều hành bởi Sirius Financial Markets Pty Ltd. theo quy định của ASIC, số giấy phép 439907.

Trade360.finance

Cổng thông tin khách hàng toàn cầu của chúng tôi, do ST Services Ltd. điều hành.

Tìm kiếm