Wygaśnięcie kontraktów terminowych i aktywów

Kontrakty terminowe (futures) to umowy kupna i sprzedaży aktywów w określonych ramach czasowych. W większości przypadków termin wygaśnięcia kontraktów terminowych wynosi od 30 do 90 dni.

Ważne:

  • Ceny inwstycyjne na kontrakty CFD oparte na kontraktach terminowych zmieniają się w sposób ciągły w godzinach handlu i zależą od rynku.
  • Wygaśnięcie kontraktu: Wszystkie transakcje są automatycznie zamykane o godzinie 20:00 GMT w dniu wygaśnięcia, niezależnie od straty lub zysku.
  • Transakcje na kryptowalutach wygasają w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia, dlatego każda otwarta transakcja na kryptowalutach zostanie automatycznie zamknięta w ciągu 30 dni na koniec dnia handlowego.
  • Godziny handlu mogą ulec zmianie ze względu na płynność rynku lub święta. Zmiany godzin handlu publikowane są tutaj.

Szukaj