Inwestowanie w fundusze typu ETF

Inwestowanie w fundusze typu ETF to najnowszy trend na rynku kontraktów CFD. Inwestuj w 40 najpopularniejszych funduszy

W Trade360 możesz inwestować w zaskakująco dużą liczbę kontraktów na różnicę kursowe (CFD) w zakresie funduszy typu ETF, które obejmują jedne z najnowszych innowacji na rynkach finansowych. Wybierz sektor, znajdź instrument inwestycyjny typu ETF, który go obejmuje i otwórz kontrakt, aby zająć pozycję długą lub krótką.

ETF Logo

Dlaczego warto inwestować w kontrakty CFD na fundusze typu ETF z Trade360?

Czym jest fundusz typu ETF?

Tak samo jak w przypadku wszystkich pozostałych aktywów notowanych nie giełdzie koszt inwestowania w fundusze typu ETF na giełdzie może być wysoki. W dodatku, inwestowanie w aktywa fizyczne jest korzystne tylko wtedy, gdy jego wartość rośnie. Jeśli spada, zostaniesz z aktywem, które albo można sprzedać ze stratą, albo przetrzymać w nadziei na lepsze czasy. Inwestowanie w kontrakty CFD z Trade360 oznacza, że w rzeczywistości nie posiadasz żadnego aktywa, a raczej inwestujesz w oparciu o jego wartość. W związku z tym możesz inwestować w ramach wzrostu lub spadku wartości określonego aktywa. Ponadto robisz to w bezpiecznym środowisku pod nadzorem krajowego organu regulacyjnego. Dowiedz się więcej

Kiedyś aby cieszyć się zyskami z funduszy emerytalnych lub funduszy wzajemnego inwestowania musiałeś nabyć w nim udziały lub zostać jego członkiem. Po wykonaniu takiego kroku byłeś uwiązany — byłeś zależny od menedżera określonego funduszu. Mogłeś zyskać lub stracić — pewne było to, że menedżer funduszu poniósł mniejsze straty od Ciebie. Większość funduszy typu ETF zarządzanych bardziej pasywnie po raz pierwszy pojawiła się na początku lat dziewięćdziesiątych i sprzedawała swoje akcje na giełdzie papierów wartościowych. Aby zrozumieć, czym jest fundusz typu ETF warto spojrzeć na kilka przykładów: Fundusz United States Natural Gas (UNG) posiada kontrakty terminowe futures na gaz ziemny i swapy. Fundusz SPY śledzi notowania indeksu S&P 500. Natomiast fundusz GDX posiada głównie udziały w najważniejszych na świecie spółkach z branży wydobywania złota. Dowiedz się więcej

FAQ: Fundusze typu ETF

 • faq icon

  Czym są fundusze typu ETF?

  Fundusze typu ETF są nie tylko przedmiotem obrotu na giełdzie, tak jak akcje, ale w zasadzie są też koszykiem aktywów spakowanym w jeden pakiet, w który można inwestować. Często obserwują one konkretny indeks lub sektor rynku i mogą zawierać akcje, towary, obligacje, a nawet związane z nim kontrakty na instrumenty pochodne lub połączenie wszystkich powyższych elementów.

 • faq icon

  Dlaczego warto inwestować w fundusze typu ETF?

  Ponieważ fundusze typu ETF przeważnie są zbiorem podobnych aktywów oferowanych w pakiecie, inwestowanie w nie często wymaga obserwowania notowań aktywów związanych z podstawową działalnością (ang. „core assets”), zamiast kilku oddzielnych podmiotów. Więc teoretycznie przewidywanie ich zmian powinno być nieco łatwiejsze.

 • faq icon

  Jakie rodzaje funduszy typu ETF oferujecie?

  Obecnie spółka Trade360 oferuje dziesiątki kontraktów CFD na fundusze typu ETF, które obserwują szeroką gamę funduszy typu ETF — od indeksowych funduszy typu ETF do tych zajmujących się złotem i wiele innych. Pełną listę można zobaczyć tutaj.

Szukaj