Czym jest dźwignia?

Dźwignia zwiększa możliwości inwestycyjne i pomnaża wielkość Twoich inwestycji. Zwiększa ona Twoje zyski ale także podnosi poziom ryzyka.

Rozpocznij teraz!

Inwestowanie niesie ze sobą wysokie ryzyko i może doprowadzić do utraty całego kapitału.

Zrozumienie dźwigni finansowej

Gdy możliwość inwestowania w instrumenty pochodne online pojawiła się po raz pierwszy, najpopularniejszym aktywem bazowym był Forex — spekulowanie na względne wartości obcych par walutowych. Wspomniany rynek jest olbrzymi i jest powiązany ze wszystkimi transakcjami obejmującymi wymianę walut obcych, a w rezultacie kursy wymiany zmieniają się o wyjątkowo niewielkie wartości — przeważanie są one mierzone w postaci setnych części centa lub pipsów. Na przykład, w przypadku pary EUR/USD średni poziom zmiany w ciągu dnia wynosi od 40 do 100 pipsów (wzrost lub spadek o 0,4-1,0 centa dziennie) przez ostatnie 10 lat. W rezultacie trzeba byłoby zainwestować olbrzymie kwoty w zakresie pozycji inwestycyjnej, aby zobaczyć jakąkolwiek zauważalną zmianę — to znacznie więcej niż ma do dyspozycji przeciętny inwestor detaliczny. W wyniku tego brokerzy online oferują swoim klientom możliwość stosowania dźwigni w ramach ich inwestycji. Niestety, wielu inwestorów, którzy WYKORZYSTUJĄ dźwignię, tak naprawdę nie rozumie sposobu jej działania. Termin „dźwignia” oznaczający „zwiększanie” po raz pierwszy został użyty podczas rewolucji przemysłowej do opisania zwiększający się zakres działań za pomocą fizycznej dźwigni. W 1933 roku cały świat wkroczył do sfery biznesu, co miało symbolizować rozwój działalności przez obciążenie hipoteki swoich aktywów dla celów pożyczkowych. Tym samym, aby zrozumieć, czym jest dźwignia w inwestycjach finansowych trzeba jedynie wziąć pod uwagę, że wiąże się ona z obciążeniem hipoteki Twoich środków, aby inwestować w określony instrument. Nie musi istnieć żaden bezpośredni związek pomiędzy kwotą, którą obciążasz hipotekę, a wielkością Twojej inwestycji — w rzeczywistości, większość brokerów online otworzy pozycję o znacznie większej wartości niż wartość Twoich aktywów obciążonych hipoteką. Jednakże Twoje zyski i straty są związane z tą inwestycją a nie pierwotną kwotą (zobacz poniższy punkt „depozyt zabezpieczający”), która została obciążona hipoteką. Poziom wzrostu został przedstawiony jako stosunek miedzy inwestycją tradera (depozytem zabezpieczającym) a wielkością pozycji, którą w wyniku tego otworzy broker. Dźwignia na poziomie 400:1 oznacza, że za każdy zainwestowany 1 USD, otwarta pozycja wynosi 400 USD. Dźwignia na poziomie 20:1 oznacza, że za każdy zainwestowany 1 USD, wielkość pozycji wynosi 20 USD i tak dalej.

Biuro Trade360

Druga strona dźwigni — depozyt zabezpieczający

Kiedy inwestujesz za pośrednictwem brokera online w zakresie kontraktów CFD, pieniądze nie są odejmowane od salda Twojego konta, gdy otwierasz pozycję. Zamiast tego, tylko wtedy, gdy zamykasz pozycję, zyski zostają dodawane albo straty odliczane od salda Twojego konta. Tymczasem, Twoje pieniądze zostaną podzielone na wykorzystany i wolny depozyt zabezpieczający. Wykorzystany depozyt zabezpieczający to kwota Twoich pieniędzy, która jest obciążona hipoteką w ramach otwartych pozycji, natomiast wolny depozyt zabezpieczający to pieniądze, które nadal możesz wykorzystać, aby otwierać nowe pozycje. Trzecim rodzajem depozytu zabezpieczającego jest wymagany depozyt zabezpieczający — to kwota wolnego depozytu zabezpieczającego, którą musisz posiadać, aby otworzyć określoną, nową pozycję. Wymagany depozyt zabezpieczający oblicza się na podstawie wielkości Twojej pozycji i poziomu dźwigni. Ponadto jest on notowany jako procent, który jest odwrotnie proporcjonalny do poziomu dźwigni w zakresie określonego instrumentu. Dlatego jeśli otworzysz pozycję o wartości 10 000 EUR (1 mini lot) w zakresie pary EUR/USD z dźwignią na poziomie 400:1, będziesz musiał obciążyć hipoteką 1/400 (0,0025%) wielkości Twojej pozycji — wymagany depozyt zabezpieczający o wielkości 25 EUR. W chwili otwarcia pozycji wymagany depozyt zabezpieczający zostaje dodany do Twojego wykorzystanego depozytu zabezpieczającego i odjęty od Twojego wolnego depozytu zabezpieczającego. Ze względu na to, że większość pozycji jest otwierana ze stratą, ponieważ trzeba uwzględniać spread ask/bid brokera (różnicę pomiędzy oferowaną ceną kupna a ceną sprzedaży), wspomniana strata (w przypadku której jest już zastosowana dźwignia) również zostaje odejmowana od wolnego depozytu zabezpieczającego i dodawana do Twojego wykorzystanego depozytu zabezpieczającego. Wspomniana dynamika trwa do czasu aż określona pozycja osiągnie zysk lub poniesie stratę — ciągle się ona zmienia w stosunku do wielkości Twojej pozycji podlegającej działaniu dźwigni.

W czym tkwi problem?

Dźwignia, jak zostało to wyjaśnione powyżej, wpływa nie tylko na wielkość pozycji, ale także na wynikający z niej zysk lub stratę inwestora w ramach określonej pozycji. Jeśli trader inwestuje w pozycję 1 USD, czyli zmianę w wartości pary walutowej o 100 pipsów, co oznacza 1 cent w przypadku pary EUR/USD, przekłada się to na zmianę o 4 USD w przypadku dźwigni na poziomie 400:1. Jeśli osiągnie on zysk, oczywiście nie ma żadnego problemu. Jeśli poniesie on stratę, inwestor stracił czterokrotność swojej inwestycji, co może okazać się otrzeźwiającym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że minimalna wielkość pozycji u większości brokerów na rynku Forex w przypadku pary EUR/USD wynosi 10 000 jednostek lub 10 000 EUR. Trzeba wziąć pod uwagę, że przy dźwigni na poziomie 400:1 inwestycja tradera wynosi równowartość (10000/400=) 25 EUR, a odkrycie, że straciło się 100 EUR na zmianie, która wydaje się stanowić 1 cent może być dosyć niepokojące!

Biuro Trade360

Kontroluj poziom dźwigni za pomocą opcji samodzielnego wyboru

Do tej pory poziom dźwigni był ustalony z góry przez Twojego brokera na podstawie poziomu dokonywanych przez Ciebie inwestycji. Inwestorzy detaliczni otrzymywali dźwignię na poziomie od 2:1 do 30:1 — w zależności od klasy aktywów i rodzaju instrumentu, podczas gdy inwestorzy profesjonalni mogli zyskać dźwignię na poziomie nawet do 400:1, biorąc pod uwagę, że ze względu na wymagane doświadczenie i zasoby mogli oni pozwolić sobie na taki poziom ryzyka. Obniżanie poziomu dźwigni wiązało się z kontaktowaniem się ze swoim opiekunem konta i proszeniem go zmianę poziomu dźwigni w ramach określonego konta. Obecnie dzięki temu, że bariera technologiczna w końcu została przełamana, możemy umożliwić inwestorom ustalanie poziomu ich dźwigni i ryzyka przy każdej, poszczególnej transakcji. To po prostu kwestia dokonania wyboru za pomocą jednego kliknięcia myszy i potwierdzenia danej pozycji. Jednak należy pamiętać, że po otwarciu swojej pozycji nie można już zmieniać jej parametrów, ponieważ poziomy Twojego depozytu zabezpieczającego (wykorzystanego i wolnego) już uległy zmianie.

Aplikacja mobilna

Szukaj