Czym jest Forex?

Forex to Twoja droga do rynku, na ktorym każdego dnia przeprowadzane są transakcje o łącznej wartości 6 bilionów dolarów — odkryj świat inwestycji w pigułce!

Inwestuj teraz

Inwestowanie niesie ze sobą wysokie ryzyko i może doprowadzić do utraty całego kapitału.

EURUSD pair, 10 euros and 10 dollars

Czym są główne pary walutowe?

Podczas inwestowania na rynku Forex w rzeczywistości spekulujemy w ramach wartości względnych dotyczących dwóch walut w parze — każda para walutowa jest przedstawiona w postaci 6 liter, które łączą odpowiednie oznaczenia walut składające się z 3 liter, które są przedmiotem obrotu (np. EUR/USD). Pierwsza z nich — waluta bazowa (w tym przypadku euro), to ta, która przekazuje wspomnianej parze swoją jednostkę podstawową, natomiast druga (w powyższym przykładzie jest to dolar amerykański) — waluta kwotowana to ta, która przekazuje parze swoją wartość. Z tego powodu wartość pary walutowej oznacza liczbę jednostek waluty kwotowanej, które są potrzebne, aby wymienić pojedynczą jednostkę waluty bazowej. Jeśli wartość pary EUR/USD jest kwotowana jako 1,1046, to 1 EUR równa się 1,1046 USD. Osiem głównych walut, w zakresie których dokonuje się transakcji na świecie to: dolar amerykański (USD), euro (EUR), jen japoński (JPY), funt brytyjski (GBP), dolar kanadyjski (CAD), dolar australijski (AUD) i dolar nowozelandzki (NZD). Juan chiński nie został wymieniony wśród nich, ponieważ nie ma płynnego kursu waluty, a raczej jego wartość jest ustalana na podstawie wartości USD i manipulowana przez rząd. Główne pary walutowe składają się z jednej ze wspomnianych ośmiu walut występujących w parze z dolarem amerykańskim (ten drugi przeważnie pełni rolę waluty kwotowanej, z wyjątkiem przypadku, gdy występuje w parze z jenem japońskim). Jako że reprezentują one pary, w które inwestuje się najczęściej, przeważnie ich płynność jest najwyższa, a ich spread (koszt transakcji) najniższe.

Biuro Trade360

Na czym polega inwestowanie na rynku Forex?

Jak wcześniej wspomniano, inwestowanie na rynku Forex obejmuje spekulacje w zakresie zmian cen par walutowych — to instrumenty, które śledzą wartość względną między dwiema dowolnymi walutami krajowymi. Wartość każdej waluty to funkcja popytu i podaży, gdzie podaż jest regulowana przez bank centralny określonego kraju, który z jednej strony drukuje pieniądze i zapewnia ich obieg. Bank centralny określa też wysokość stóp procentowych, po których banki komercyjne mogą wpłacać lub pożyczać środki z/od banku centralnego. Oba z nich stanowią jedne z dwóch głównych narzędzi banku centralnego służących do kierowania polityką monetarną kraju. Dlatego bank centralny może również pośrednio wpływać na gospodarkę kraju, na przykład, przez obniżanie wysokości stóp procentowych spółki mają dostęp do „tanich” pieniędzy mających na celu rozwijanie swojej działalności i zapewnianie większej liczby miejsc pracy. Z drugie strony, przez drukowanie pieniędzy zwiększają też inflację, przez co waluta traci na wartości (dewaluacja), a poszczególne obiekty handlowe mają mniejsze obroty, a tym samym w gospodarce pojawia się recesja. W rezultacie inwestor na rynku Forex postępuje słusznie, gdy jest doskonale obeznany z aktualnymi wydarzeniami oraz wiadomościami gospodarczymi (a także politycznymi). W dodatku, sytuacja na rynkach podlega działaniu cykli rynkowych i indywidualnych cykli behawioralnych, które umożliwiają nam zbadanie ich na podstawie zachowań z przeszłości. Ze względu na fakt, że rynki składają się z poszczególnych uczestników, te same instynkty, obawy i pragnienia, które są wyczuwalne u pojedynczych osób, dyktują też zachowania widoczne na rynku. Właśnie to dało początek szkołom analizy technicznej, które ignorują wspomniane powyżej podstawy w miejsce uzyskanych z niej wyników. Tak czy inaczej, aby zrozumieć na czym polega inwestowanie na rynku Forex nie wystarczy tylko otworzyć rachunek i go zasilić, a następnie na oślep klikać przyciski „kup” i „sprzedaj”. Aby odnieść sukces trzeba zrozumieć, co ma wpływ na sytuację panującą na rynku i umieć zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Aplikacja mobilna

Jak rozpocząć inwestowanie na rynku Forex?

Inwestowanie na rynku Forex dla początkujących polega tylko i wyłącznie na otwarciu i zasileniu rachunku, a następnie na wybraniu określonej pary walutowej i podjęciu decyzji odnośnie tego, czy kupić (zainwestować w pozycję długą), czy sprzedać (zainwestować w pozycję krótką) kontrakt CFD na parę walutową. Pomimo tego, taki rodzaj inwestowania jest znacznie bardziej skomplikowany i o wiele bardziej interesujący. Wkroczenie do świata inwestycji na rynku Forex oznacza wejście do świata, który prawie nigdy się nie zatrzymuje. Oznacza to wkroczenie do świata, w którym zawsze trzeba być na bieżąco względem wielu czynników — wiadomości rynkowych, publikacji danych finansowych, wydarzeń geopolitycznych i niemalże każdej kwestii, która ma jakikolwiek wpływ na sytuację na rynku. Zrozumienie tych spraw może okazać się niezbędne do odniesienia sukcesu w inwestowaniu na rynku Forex, a jeśli ktoś jest w stanie to zrobić, może zostać odnoszącym sukcesy inwestorem na rynku Forex.

Szukaj