Czym jest fundusz typu ETF?

Fundusze inwestycyjne typu ETF to pula środków zainwestowana w grupę aktywów, w którą można inwestować za pośrednictwem giełdy, tak samo jak w przypadku akcji.

Inwestuj teraz

Inwestowanie niesie ze sobą wysokie ryzyko i może doprowadzić do utraty całego kapitału.

Education Etf

Jakie są zalety funduszy typu ETF (Exchange Traded Funds)?

Fundusz typu ETF to fundusz inwestycyjny zazwyczaj zarządzany przez firmę świadczącą usługi inwestycyjne (firmę brokerską, bank inwestycyjny, firmę ubezpieczeniową), który posiada aktywa, takie jak akcje, towary, instrumenty pochodne i jest zarejestrowany jako korporacja lub fundusz powierniczy. Następnie menedżer funduszu dzieli jego udziały na akcje i oferuje je za pośrednictwem regulowanej giełdy. Akcje uprawniają udziałowców do dywidend i/lub innych form czerpania zysku i można w nie inwestować za pośrednictwem giełdy lub w obrocie pozagiełdowym. Fundusze typu ETF przeważnie rozróżnia się pod względem rodzaju inwestycji, na której się koncentrują: indeks, sektor lub region (waluta), nieruchomość, obligacje i inne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu, towary jakiegokolwiek typu itd.   Zaletą inwestowania w fundusze typu ETF jest możliwość skupienia szerokiego spektrum różnorodnych rodzajów inwestycji (różnych klas aktywów i rodzaje instrumentów), z których wszystkie odnoszą się do dającego się zdefiniować tematu (sektora, celu, rodzaju inwestycji). Inwestowanie w nie jest też stosunkowo niedrogie (niskie prowizje), a podatki z nimi związane są często mniejsze niż w przypadku aktywów, które obejmują. Pierwszy fundusz typu ETF został założony pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku jako sposób na śledzenie wyników indeksów giełdowych. 10 lat później pojawiły się pierwsze sektorowe fundusze typu ETF — każdy z nich obejmował inny sektor indeksu S&P 500. Obecnie w samych Stanach Zjednoczonych istnieje ponad 2000 funduszy typu ETF.

Biuro Trade360

Fundusze typu ETF kontra fundusze wzajemnego inwestowania

W przeciwieństwie do funduszy typu ETF (Exchange Traded Funds), które, jak zostało to wspomniane powyżej, są zarządzane pasywnie, fundusze wzajemnego inwestowania mogą być też bardziej aktywnie zarządzane przez menedżera funduszu, tj. jego składniki mogą być rejestrowane i można w nie inwestować na zwykłych zasadach. We wspomniane fundusze można inwestować w tańszy sposób ze względu na niższe koszty z nimi związane i mniejsze spready, a także pociągają one za sobą niższy minimalny poziom inwestycji. Ponadto ze względu na to, że fundusze wzajemnego inwestowania są aktywnie zarządzane, pociągają za sobą większą ilość transakcji w zakresie różnych aktywów, co oznacza, że podatki od zysków kapitałowych są wyższe. Na koniec, fundusze wzajemnego inwestowania są przedmiotem obrotu na koniec dnia, często w oparciu o zlecenia otrzymane przez cały dzień. Z drugiej strony, fundusze typu ETF są przedmiotem obrotu w ciągu dnia, transakcje mogą podlegać różnym zleceniom, takim jak zlecenia Limit, Stop i wiele więcej. Jednakże wiele funduszy typu ETF pobiera prowizję od transakcji w zakresie funduszy typu ETF realizowanych e ciągu jednej sesji giełdowej.

Aplikacja mobilna

Rodzaje funduszy typu ETF

Istnieje 6 głównych rodzajów funduszy typu ETF:

Sektorowe fundusze typu ETF

Sektorowe fundusze typu ETF koncentrują się na konkretnym sektorze rynku i inwestują w akcje spółek działających w tym sektorze oraz śledzą wyniki indeksów giełdowych z nim związanych itd. Dlatego na przykład fundusz XLV Health Care Select Sector SPDR skupia się na opiece zdrowotnej i posiada udziały w spółkach Johnson & Johnson (10%), Pfizer (5,5%), Medtronic (3,4%) i wielu więcej — 100% udziałów, z których wszystkie nalezą do sektora opieki zdrowotnej.

Dywidendowe fundusze typu ETF

Dywidendowy fundusz typu ETF stara się zapewniać stałe, wysokie zyski przez inwestowanie w wysokopłatne papiery wartościowe, niezależnie od sektora lub rodzaju instrumentu. Takim przykładem jest fundusz VYMI Vanguard International High Dividend Yield Index Fund, który wypłaca zysk na poziomie 5% (liczony od początku roku). Wspomniany fundusz koncentruje się głównie na usługach finansowych,a jego spółka holdingowa obejmuje spółki Taiwan Semiconductors (3%), Toyota (1,9%), HSBC Holdings (1,3%), BP (0,99%) i wiele więcej. W tym przypadku akcje również stanowią ważną część — 0,02% przeznaczonych na obligacje.

Fundusze typu ETF oparte na stylu

Fundusze typu ETF oparte na stylu zamiast koncentrować się na określonym segmencie rynku lub rodzaju instrumentu rozróżnia się pod względem stylu inwestowania przyjętego przez jego menedżera. Niektóre mogą skupiać się na stylu biorącym pod uwagę wzrost, wielkość kapitalizacji lub wysoki/niski poziom ryzyka. Takie fundusze ETF stanowią optymalne instrumenty służące do dywersyfikacji. Fundusz IWM skupia się na akcjach spółek wchodzących w skład indeksu Russel 2000 o małej kapitalizacji rynkowej i obejmuje akcje spółek z grupy tych charakteryzujących się o małą kapitalizacją rynkową.

Towarowe fundusze typu ETF

Tego rodzaju fundusze typu ETF skupiają się na towarach. Dlatego fundusz iShares’ IXC Global Energy ETF posiada udziały w spółkach, które aktywnie działają w sektorze energetycznym, takich jak Exxon Mobil (13%), Royal Dutch Shell (8,5%) itd.

Walutowe fundusze typu ETF

Walutowe fundusze typu ETF koncentrują się na parach walutowych. Zapewniają ekspozycję na określoną parę walut podlegających wymianie za pośrednictwem transakcji spot i inwestują w związane z nimi obligacje skarbowe oraz instrumenty pochodne oparte na walutach. Na przykład, fundusz EUO ProShares UltraShort Euro currency ETF obejmuje około 20% kontraktów terminowych forward w ramach pary EUR/USD od spółki Goldman Sachs, kolejne 45% od spółki UBS, a pozostałe 35% w innych aktywach gotówkowych.

Fundusze typu ETF oparte obligacjach

Fundusze typu ETF oparte obligacjach inwestują obligacje skarbowe i korporacyjne. W tym przypadku główną zaletą jest to, że menedżer funduszu wykorzystuje zestaw strategii inwestycyjnych (w tym możliwość wcześniejszego zamknięcia tam, gdzie jest to możliwe) i różne terminy wymagalności, aby zmaksymalizować zwykłe zyski. Fundusz iShares TIPS Bond ETF posiada szeroką gamę amerykańskich bonów skarbowych o różnych wartościach nominalnych i terminach wymagalności.

Szukaj