Czym są towary?

Towary to rzeczowe aktywa, które spełniają potrzeby i są produkowane w znacznych ilościach oraz są zamienne — tj. ich pojedyncze jednostki są całkowicie wymienne.

Inwestuj teraz

Inwestowanie niesie ze sobą wysokie ryzyko i może doprowadzić do utraty całego kapitału.

Education Commodities Top

Jakie są rodzaje towarów?

Towary dzieli się pod dwoma głównymi względami — twarde/miękkie i kategorie. Towary twarde to takie, które są wydobywane z ziemi, np. produkty kopalne — metale i produkty ropopochodne. Towary miękkie to takie, które się uprawia lub hoduje — głównie produkty rolne, w tym żywy inwentarz. Gdy towary podzieli się na kategorie, mogą być nimi metale, energia, żywy inwentarz i mięso oraz produkty rolne (rośliny uprawne). Aby wspomniane produkty mogły być wymienne, muszą one spełniać wymagania dotyczące zestawu cech, które są (przeważnie) ustalane przez giełdę towarową, na której określony towar jest przedmiotem obrotu. Wspomniane cechy są ustalane, aby umożliwić produkcję i dystrybucję na wielką skalę w oparciu o jedną cenę notowaną. Dlatego na przykład złoto, które jest przedmiotem obrotu na Giełdzie Złota w Szanghaju, Londyńskiej Giełdzie Metali i COMEX (amerykańskiej giełdzie towarowej w Nowym Jorku), musi być o czystości 95%, a jego cena musi być notowana w dolarach amerykańskich za 1 uncję aptekarską. Dlatego każda sztabka złota będącego przedmiotem obrotu będzie taka sama, niezależnie od miejsca jej powstania i/lub inwestowania lub przynajmniej wyceniona w odniesieniu do niej. Ropa jest przedmiotem obrotu (głównie) względem dwóch punktów odniesienia — West Texas Intermediate dla większości produktów amerykańskich i Brent dla ropy pochodzącej ze złóż naftowych w rejonie Morza Północnego. Na przykład, ropa typu WTI, która jest przedmiotem obrotu na NYMEX (Nowojorskiej Giełdzie Towarowej) jest lekka (między 37 a 42 stopni gęstości mierzonej w stopniach Amerykańskiego Instytutu Naftowego (API)) i słodka (zawiera mniej niż 0,42% siarki).

Biuro Trade360

Jak inwestować w towary?

Bardzo niewiele ludzi faktycznie inwestuje w fizyczne towary. Nakłady związane z przechowywaniem i transportem mogą być ograniczające, chyba że wspomniane osoby, w ten czy inny sposób, są bezpośrednio związane z łańcuchem dostaw. Jednakże odkąd istnieją towary (od czasów prehistorycznych), na ich wymianę zawierane są również kontrakty. Podobno pierwszy kontrakt na opcję został stworzony przez Talesa, starożytnego greka, który zajął opcję na krajową prasę do wytłaczania oliwy. Kontrakty futures na tulipany były pierwszym przypadkiem pęknięcia bańki spekulacyjnej. Ponadto przeważnie w obu tych przypadkach wspólnym celem była ochrona interesów producentów i handlarzy przed klęskami żywiołowymi, nasyceniem rynku towarami itd. przez zablokowanie cen z wyprzedzeniem. W rzeczywistości obecnie sytuacja wygląda tak, że na przykład złoto jest przedmiotem dźwigni finansowej o wartości 200-300 dolarów w kontraktowych instrumentach pochodnych na każdy istniejący 1 dolar fizycznego złota. Kontrakty na różnice kursowe (CFD) są pod tym względem najnowszą innowacją — to rodzaj kontraktu swapowego, który faktycznie, został stworzony dla rynku nieruchomości pod koniec XX wieku. Od tamtej pory stały się one jednymi z najbardziej popularnych rodzajów instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu, głównie dla inwestorów, którzy inwestują na rynku pozagiełdowym (OTC) z brokerami online z całego świata. Łatwo zrozumieć ich działanie (zysk/strata stanowi różnicę pomiędzy cenami otwarcia a cenami zamknięcia aktywa zgodnego z umową), są stosunkowo tanie (przeważnie koszt transakcji pokrywa spread otwarcia/zamknięcia), a inwestowanie w nie przebiega z użyciem depozytu zabezpieczającego, co z jednej strony otwiera możliwość inwestowania dla osób o ograniczonych środkach, jednak z drugiej strony zwiększa potencjalne zyski/straty zgodnie z oferowanym poziomem dźwigni.

Aplikacja mobilna

Historia wymiany towarami

Commodities Slide 1

Razem z lokalną świątynią, dowód na istnienie rynków pojawił się w najwcześniejszych pozostałościach po koloniach ludzi odkrytych przez archeologów — około 10-15 tys. lat temu. Na początku ludzie wymieniali towary, których mieli za dużo za te, których mieli za mało. Kiedy wspomniany trend zaczął się rozwijać, przedmiotom musiała zostać przypisana wartość, aby ułatwić przeprowadzanie bardziej skomplikowanych transakcji handlowych. Dlatego do końca pierwszego tysiąclecia p.n.e. w Europie pojawiły się rynki wyspecjalizowane (targi rybne, rynki perfum), podczas gdy monety pojawiły się w VII-VIII wieku p.n.e.

Commodities Slide 2

Gdy powstały centra handlowe (np. rzymskie forum, bazary w Persji, suki w Arabii itd.) rynki wyspecjalizowane ponownie pojawiły się w średniowieczu, aby zaopatrywać rozwijającą się sieć rynków lokalnych w coraz większą ilość produktów. Tak właśnie powstała sieć sprzedaży detalicznej. W tym samym czasie terminy „rynek” i „wymiana” zaczęły mieć odrębne znaczenie — rynek stał się miejscem, na które ludzie udawali się robić zakupy i wymieniać wspomniane rynki w zakresie łańcucha dostaw i infrastruktury, która wpływała na handel określonymi aktywami.

Commodities Slide 3

Pierwszą na świecie dedykowaną giełdą papierów wartościowych była Giełda w Antwerpii, która powstała na początku XVI wieku. Być może załamanie się rynku spekulacji cebulkami tulipanów w Holandii można było powstrzymać za pomocą regulowanej giełdy. Po drugiej stronie świata, Japończycy doskonale to rozumieli i w 1697 roku za sprawą szogunów, którzy za swoje usługi tradycyjnie otrzymywali zapłatę w ryżu, powstało Centrum handlu ryżem Dōjima. Właśnie tam powstały też pierwsze kontrakty futures na ryż i biada temu, kto nie dotrzymał swoich zobowiązań.

Commodities Slide 4

Giełda CBOT (The Chicago Board of Trade) została utworzona w 1848 roku i poza tym, że była ona przeznaczona do handlu produktami rolnymi, była też pierwszą giełdą, na której w sposób regulowany przedmiotem obrotu były opcje i kontrakty futures. W międzyczasie na całym świecie otwarto wiele giełd, tak aby ten sam towar mógł być przedmiotem obrotu w różnych miejscach.

Commodities Slide 5

Pojawienie się inwestowania elektronicznego doprowadziło do konsolidacji większości wspomnianych giełd i obecnie grupa CME (w wyniku konsolidacji giełdy CBOT i Giełdy Towarowej w Chicago) posiada dużą część światowych giełd towarowych. Giełda Euronext (Europejska nowa technologia wymiany) ma siedziby w Amsterdamie i Paryżu i zarządza giełdami towarowymi w Oslo, Dublinie i innych miastach. W przypadku metali szlachetnych w Azji giełda TOCOM (Tokijska Giełda Towarowa) to najlepszy wybór. Ponadto Afrykańska Giełda Towarowa w Nairobi to główne miejsce przyciągające osoby, które chcą inwestować w kawę.

Szukaj