CrowdTrading – boříme hranice

Unikátní algoritmy technologie CrowdTrading společnosti Trade360 neustále skenují náš seznam aktiv, hodnotí aktivitu a hledají neobvyklosti. Výsledek se zobrazuje na obchodní platformě v podobě srozumitelné řady událostí popisujících obchodní činnosti a informujících uživatele o následujícím:

Trade360's web platform with events calendar

Jak obchodovat podle davu

new trends icon

Nové trendy

Obchodníci na základě tržní události začínají otevírat nové nákupní/prodejní pozice a vytváří nový trend. Funkce sledování trendů této technologie okamžitě zjistí nový trend a upozorní uživatele.

rapid activity icon

Rychlá aktivita

Technologie CrowdFeed neustále měří objem nákupních a prodejních pozic aktiva ve vymezeném časovém období. Uživatele upozorní na možnost změny v objemu a/nebo volatility.

surge in position icon

Růst pozic

Náhlý nárůst nákupních či prodejních pozic obvykle značí očekávání na straně obchodníků, než dojde k oznámení důležité hospodářské události či zveřejnění důležité hospodářské zprávy. Obchodníci obchodující podle davu mohou díky těmto užitečným informacím jednat podle trendů a chování davu.

trend reversal icon

Otočení trendu

Technologie CrowdFeed neustále měří objem nákupních a prodejních pozic aktiva ve vymezeném časovém období. Uživatele upozorní na možnost změny v objemu a/nebo volatility.

Trade360 trading platform, with examples of stocks, indices and currencies

Co je to obchodování podle davu?

Technologie CrowdTrading je na platformě zastoupena dvěma hlavními prvky: Živý přenos tržních událostí CrowdFeed a jak na ně reaguje dav online obchodníků.

CrowdFeed je živý přenos uvádějící hlavní události na trhu a probíhající trendy aktiv. Každá událost zahrnuje informace o procentu nákupů/prodejů aktiva a také informace porovnávající aktuální situaci na trhu s obvyklou situací na trhu.

Nepravidelnosti jsou zvýrazněny, což obchodníkovi umožňuje okamžitě zpozorovat událost a vyhodnotit její příčinu a výsledek. Vedle každého aktiva je navíc zobrazen náš unikátní ukazatel nálady davu (CrowdTrading Sentiment Indicator), který v reálném času uvádí informace o počtu nákupů a prodejů v systému.

Trade360 mobile platform, examples of currencies and stocks

Proč obchodovat podle davu?

Přístup na finanční trhy byl v průběhu historie vždy obtížný. O změnu statusu quo se postaralo online obchodování, které poskytlo přístup na trhy maloobchodním obchodníkům.
Dnes se na trh může dostat a obchodovat každý se zařízením připojeným k internetu (mobil či počítač). Stejně jako každá novinka, i technologie nejdřív lidi izoluje, než je opětovně začne slučovat.

Jestli kdysi rostoucí počet online obchodníků nebyl dostačující, aby na trhu dával vznik trendům, v dnešní době to již neplatí – dav maloobchodních obchodníků hýbe trhem.

A pokud základem tohoto růstu počtu obchodníků bylo sociální obchodování, obchodování podle moudrosti davu vám dává ještě větší šanci ovlivnit komunitu obchodníků Trade360.

Hledat