Pákový efekt

Pákový efekt znamená použití vypůjčeného kapitálu za účelem zvýšení investičního potenciálu. V online obchodování dá broker část vlastního kapitálu obchodníka stranou a uzavře investici, která je několikrát vyšší. To znamená mnohonásobně vyšší zisky a ztráty. Poměr mezi částkou danou stranou a skutečně investovanou částkou se liší podle třídy aktiv a úrovně obchodníků. Retailoví obchodníci získají výrazně menší poměr pákového efektu než profesionální obchodníci, aby se vyvážilo rizik možné ztráty.

Vezměte prosím na vědomí:

  • Některé měny a komodity nemusí být v některých regionech dostupné.
  • Přestože to nebývá obvyklé, spready se mohou změnit při extrémních obchodních podmínkách nebo v době mimo obchodní hodiny. Pokusíte-li se za takovýchto podmínek obchodovat, budou vám nastaveny odpovídající spready.

Hledat