Co je finanční páka?

Finanční páka zvyšuje vaši obchodní kapacitu a násobí vaše investiční schopnosti. Zvyšuje váš zisk, ale i riziko.

Začít nyní!

Obchodování je spojeno s vysokou mírou rizika a může mít za následek ztrátu celého vašeho kapitálu.

Porozumění finanční páce

Když se poprvé začalo obchodovat s online deriváty, stal se nejoblíbenějším základním derivátem Forex – spekulování s relativními hodnotami párů zahraničních měn. Transakce zahrnující směnu zahraničních měn představují obří trh, na kterém se směnné kurzy mění pouze po malých částkách – obvykle měřených po stovkách centů nebo „pipů“. V případě měnového páru euro–americký dolar se průměrná denní změna během posledních 10 let pohybovala mezi 40 až 100 pipy (0,4–1 cent za den, nahoru nebo dolů). V důsledku by bylo potřeba na obchodní pozici investovat obří sumy, aby bylo možné zaznamenat větší změnu – o mnoho více, než má průměrný maloobchodní obchodník k dispozici. Proto nabízejí online makléři svým klientům možnost navyšovat investice pomocí finanční páky. Naneštěstí mnoho obchodníků používajících finanční páku jí doopravdy nerozumí. Výraz „páka“ znamená „zvyšovat“ a poprvé byl použit během průmyslové revoluce k popsání rozsahu účinnosti použití fyzické páky. Roku 1933 slovo proniklo do obchodního světa, kde sloužilo pro popis rozmachu obchodování pomocí zastavování vlastních aktiv oproti půjčce. Aby tedy bylo možné pochopit, co finanční páka znamená ve finančním obchodování, je třeba si uvědomit, že abyste mohli zainvestovat do finančního nástroje, musíte zastavit vlastní finanční prostředky. Mezi prostředky, které zastavujete a velikostí vaší investice nemusí být přímý vztah – ve skutečnosti většina online makléřů otevře pozice o mnohem větší hodnotě, než jsou jejich zastavené prostředky. Váš zisk či ztráta se vážou na investici, a ne na původní částku (viz níže „marže“), která byla zastavena. Míra navýšení je znázorněna jako poměr mezi (maržovou) investicí obchodníka a velikostí pozice, kterou makléř následně otevře. Finanční páka 400:1 znamená, že na každý investovaný dolar se otevřená pozice rovná 400 dolarům. Finanční páka 20:1 znamená, že pro každý dolar je velikost pozice rovná 20 dolarům atd.

Sídlo společnosti Trade360

Druhá strana finanční páky – Marže

Obchodujete-li online s CFD makléřem, peníze nejsou při vámi otevřené pozici odečítány z vašeho účtu. Místo toho, až pokud zavřete pozici, bude k vašemu zůstatku přičten zisk, nebo od něj odečtena ztráta. Mezitím budou vaše peníze rozděleny na použitou a volnou marži. Použitou marží se rozumí peněžní částka, která je zastavena pro otevření pozic, a volnou marži představují peníze, které můžete stále použít k otevření nových pozic. Třetím typem marže je povinná marže – částka z volné marže, kterou musíte disponovat k otevření nové specifické pozice. Povinná marže se vypočítává z velikosti pozice a vaší finanční páky a je určena jako nepřímo úměrné procento k pákovému efektu instrumentu. Proto, otevřete-li pozici o hodnotě 10 000 eur (1 mini lot) na páru euro–americký dolar s pákovým efektem 400:1, budete muset složit zástavu v hodnotě 1/400 (0,0025 %) z velikosti pozice – 25 eur povinné marže. V okamžiku, kdy dojde k otevření pozice, je povinná marže přidána k vaší použité marži a odečtena od vaší volné marže. Většina pozic je z důvodu makléřova nabídkového/poptávkového spreadu (rozdíl mezi nabízenými prodejními a nákupními sazbami) otevíraná ve ztrátě, a proto je tato ztráta (u níž je již uplatněna páka) také odečtena od volné marže a připočtena k vaší použité marži. Tato dynamika se opakuje tak dlouho, dokud pozice zvyšují ztráty nebo zisky – vždy se mění podle velikosti vaší pozice s finanční pákou.

V čem spočívá problém?

Jak bylo uvedeno výše, finanční páka má vliv na velikost pozice, ale i na obchodníkův následující zisk nebo ztrátu na pozici. Investuje-li obchodník do pozice jeden dolar, pak se při měnovém páru euro–dolar, kdy pohyb 100 pipů odpovídá hodnotě jednoho centu, projeví jako čtyřdolarový pohyb v případě páky 400:1. Pokud se jedná o zisk, nevyvolává to žádný problém. Pokud dojde ke ztrátě, znamená to, že obchodník ztratil čtyřnásobek své investice, což by, vzhledem k tomu, že většinou je forexové minimum na pozici rovno 10 000 jednotkám nebo 10 000 eur v měnovém páru euro–dolar, mohlo být překvapením vedoucím k vystřízlivění. Představme si, že s finanční pákou 400:1 se obchodníkova investice rovná (10 000/400=) 25 eur a ztráta 100 eur u zdánlivě jednocentového pohybu může být značně znepokojivá!

Sídlo společnosti Trade360

Kontrolujte svou páku pomocí vlastního výběru

Až do teď vaši páku předvybíral váš makléř na základě úrovně vašeho obchodního statusu. Maloobchodní obchodníci dosahovali na pákový efekt mezi 2:1 a 30:1 – v závislosti na třídě aktiv a nástroji. Oproti tomu profesionální obchodníci mohli dosáhnout pákového efektu až 400:1 v případě, že si díky zkušenostem a finančním zdrojům mohli dovolit takové riziko. Pro snížení finanční páky bylo nutné kontaktovat správce účtu a chtít po něm změnu u účtu. Po prolomení technologické bariéry mohou obchodníci konečně sami určovat finanční páku a míru rizika pro každý obchod zvlášť. Jedním kliknutím můžete provést svou volbu a potvrdit pozici. Mějte ovšem na paměti, že jakmile dojde k otevření vaší pozice, nebudete tento parametr již moct změnit, protože úrovně marží (použité a volné) jsou již v oběhu.

Mobilní aplikace

Hledat