Co je ETF?

Burzovně obchodovaný fond je souhrn finančních prostředků investovaných do řady aktiv. Investice do těchto fondů je, stejně jako u akcií, možná přes burzy.

Obchodovat nyní

Obchodování je spojeno s vysokou mírou rizika a může mít za následek ztrátu celého vašeho kapitálu.

Education Etf

Jaké jsou výhody burzovně obchodovaných fondů (ETF)?

ETF je investiční fond obvykle provozovaný firmou poskytující finanční služby (makléř, investiční banka, pojišťovna…), která vlastní aktiva, jako jsou akce, komodity a deriváty a která je buď zapsaná jako obchodní firma nebo fond. Správce fondu pak rozdělí vlastnictví fondu na akcie, které nabízí prostřednictvím regulované burzy. Z každé akcie má její držitel nárok na dividenda a/nebo jiné formy zisku. Akcie lze obchodovat – buď na burze, nebo přes přepážku (mimoburzovně). ETF jsou příznačné typy investic, které se zaměřují na: index, sektor nebo region (měna), nemovitosti, dluhopisy a další kapitál s pevným výnosem, komodity různého typu atd.   Výhodou investování do ETF je možnost soustředit široké spektrum typů investic (různé třídy aktiv, různé typy nástrojů), které se všechny vztahují na jedno definovatelné téma (sektor, cíl, typ investice). Obchodování s nimi je také nenákladné (nízké provize) a jsou často také daňově mnohem účinnější než aktiva, kterých se týkají. První ETF byly představeny na konci 80. let jako prostředek pro sledování akciových indexů. O deset let později se objevily první sektorové fondy, přičemž každý pokrýval různý sektor indexu S&P 500. Dnes se jen v USA obchoduje s více než 2 000 ETF.

Sídlo společnosti Trade360

ETF vs. podílové fondy

V protikladu k burzovně obchodovaným fondům, které jsou – jak bylo zmíněno výše – spravovány pasivně, podílové fondy může aktivněji spravovat také správce fondu, tzn. že může být měněno pořadí jejich součástí a mohou být pravidelně obchodovány. Obvykle jsou na obchodování mnohem méně nákladné, mají nižší související náklady, menší spready a pojí se s nimi nižší minimální investice. Jelikož jsou podílové fondy aktivně spravované, pojí se s nimi vyšší objem transakcí s aktivy, což znamená, že daně ze zisku z prodeje majetku jsou vyšší. A konečně, podílové fondy se obchodují na konci dne, často podle objednávek přijatých v průběhu dne. Naopak ETF se obchodují během dne a transakce mohou podléhat různorodým příkazům, např. limitním příkazům, příkazům Stop Loss a Take Profit a dalším. S mnohými ETF se však pojí poplatek provize za transakce s ETF provedené během jednoho obchodního dne.

Mobilní aplikace

Typy ETF

Existuje 6 hlavních typů ETF:

Sektorové ETF

Sektorové ETF se zaměřují na konkrétní sektor trhu a investují do akcií firem působících v daném sektoru, sledují indexy související s daným sektorem atd. Takže například fond XLV Health Care Select Sector SPDR se zaměřuje na zdravotnický sektor a vlastní akcie společnosti Johnson & Johnson (10 %), Pfizer (5,5 %), Medtronic (3,4 %) a dalších – 100 % akcií ve zdravotnickém sektoru.

Dividendové ETF

Cílem dividendových ETF je získat pravidelnou návratnost investováním do cenných papírů s vysokou návratnosti, a to bez ohledu na sektor nebo typ nástroje. Příkladem takového fondu je fond VYMI – Vanguard International High Dividend Yield Index – který vyplácí výnos 5 (meziročně). Zaměřuje se především na finanční služby a má např. následující podíly: Taiwan Semiconductors (3 %), Toyota (1,9 %), HSBC Holdings (1,3 %), BP (0,99%) a další. Podíly tvoří také akcie, přičemž fondům jich je věnováno 0,02 %.

ETF vycházející ze stylu

ETF vycházející z typu se nezaměřují na tržní segment či typ nástroje, ale především na styl investovaní správce daného fondu. Správce se může zaměřovat například na styl vs. růst, velikost kapitalizace, vysoké/nízké riziko. Takové ETF jsou optimálními nástroji pro zajištění diverzifikace. Fond IWM se zaměřuje na podíl v tzv. small cap indexu Russel-2000 a zahrnuje akcie firem ze skupiny s nízkou tržní kapitalizací.

Komoditní ETF

Tyto ETF se, jak vyplývá z názvu, zaměřují na komodity. Například fond iShares’ IXC Global Energy vlastní akcie působících v energetickém sektoru, jako je Exxon Mobil (13 %), Royal Dutch Shell (8,5 %) atd.

Měnové ETF

Měnové ETF se zaměřují na forexové měnové páry. Prostřednictvím spotových transakcí a investování do souvisejících státních pokladen a derivátů na bázi měn poskytují vystavení konkrétnímu měnovému páru. Například fond EUO ProShares UltraShort Euro zahrnuje přibližně 20 % termínových valut měnového páru EUR/USD od společnosti Goldman Sachs, dalších 45 % od společnosti UBS a zbývajících 35 % v ostatních peněžních aktivech.

Dluhopisové ETF

Dluhopisové ETF investují do korporátních a státních dluhopisů. Hlavní výhodou těchto fondu je, že správci fondu používají sadu investičních strategií (včetně brzkého uzavření, je-li možné) a různá data splatnosti, aby maximalizovali stálou návratnost. Fond iShares TIPS Bond vlastní řadu různých státních pokladničních poukázek s různými nominálními hodnotami a délkami splatnosti.

Hledat