Co je obchodování s CFD?

Obchodování s CFD v podstatě nabízí investorům a obchodníkům možnost vydělat na cenových pohybech aktiva, aniž by aktivum museli ve skutečnosti vlastnit.

Obchodujte nyní

Obchodování je spojeno s vysokou mírou rizika a může mít za následek ztrátu celého vašeho kapitálu.

What Is Cfd

Jak funguje obchodování s CFD?

Začínající obchodníci si často kladou otázku, co je obchodování s CFD a jak funguje? Otázka je sice trochu odborná, ale velmi jednoduchá: jako investor nebo obchodník můžete otevřít pozici určitého aktiva bez ohledu na jeho aktuální cenu, např. pozici zlata na ceně 1 735,50 dolarů. V tomto okamžiku vám váš makléř nabídne dvě možnosti – buď můžete aktivum podpořit (tzn. věříte, že jeho cena naroste do konce vybraného období), nebo zkrátit (tzn. že věříte, že jeho cena klesne). Řekněme, že jste otevřeli pozici se zlatem a věříte, že jeho cena půjde nahoru. Když tuto pozici zavřete, buďto budete ve ztrátě, pokud hodnota zlata klesne, nebo budete v zisku, pokud naroste na hodnotě nad rámec spreadu. Makléř vydělává na rozdílech mezi nákupními a prodejními cenami aktiva, když otevíráte pozici.

What Is Cfd Devices

Analýza oblíbených trhů s CFD

Jelikož trhy s CFD mají různé podoby a velikosti a často se liší od makléře k makléři, někteří makléři nabízí širokou řadu akcií, někteří se zaměřují na měnové páry, zatímco jiní nabízí celou paletu počínaje akciemi společnosti Adidas a konče měnovým párem juan-AUD. Ukazatele CFD musí být stejně všestranné jako jejich schopnost odhadovat a předpovídat výsledky. A to je důvodem, proč mají ukazatele celou řadu podob a každý se zaměřuje na nepatrně jiný způsob, jak na základě minulých výsledků vyložit možný vzor chování v budoucnosti. Klouzavý průměr lze použít k identifikaci směrů cenových trendů. Ukazatel MACD bere v potaz dva klouzavé průměry a porovnává je. Neshody jsou signálem zpomalení na trhu, zatímco jejich sbíhavost může znamenat, že se daný trh chystá na obrat. Bollingerova pásma jsou nejužitečnější, když se aktivum obchoduje mimo běžné hladiny. Čím těsnější tyto dvě pásma jsou, tím menší volatilita se na dané aktivum vztahuje. To je jen několik oblíbených ukazatelů, které lze při obchodování s CFD použít. Existuje jich mnohem víc a každý slouží konkrétnímu účelu a oblasti, ve které optimálně funguje.

Sídlo společnosti Trade360

Co je obchodování s CFD akcií

Základ fundamentální analýzy akcií je poměrně snadno pochopitelný: nejprve se zaměřuje na stav celého hospodářství, poté na potenciál daného odvětví a až poté nahlíží na konkrétní firmu ve snaze stanovit aktuální cenu aktiv – a zjistit, zda je nadhodnocená, podhodnocená nebo „náležitě“ ohodnocená. U většiny akcií lze tohoto dosáhnout kontrolou několika zdrojů dat, např. příjmů společnosti, tržního jmění, plánů růstu, dividend atd. Všechny tyto zdroje lze získat z finančních výkazů společnosti. Pomocí těchto informací může obchodník či jakýkoli jiný subjekt vyhodnotit možné pohyby cen akcií, než k nim dojde nebo správně odhadnout reakci trh na vydání jakýchkoli firemních zpráv či údajů. Když studujete konkrétní akcii, abyste identifikovali možné pohyby, doporučuje se obchodníkům nezapomínat na následující:

  • poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu
  • hrubé prodeje
  • celková návratnost pro akcionáře
  • návratnost jmění
  • návratnost kapitálu

… a stejně jako s mnoha dalšími ukazateli, k nimž můžete získat přístup, protože jsou nejjednodušší odpovědí na otázku: jak obchodovat s CFD akcií?

Mobilní aplikace

Výhody rozdílových kontraktů

Máte-li aspoň nějaké zkušenosti s obchodováním (v jakémkoli průmyslu či odvětví) možná si říkáte, proč je kolem obchodování s CFD takový rozruch ve finančních kruzích. Pravda je prostá: obchodníkům umožňuje mnohem jednodušší obchodování s aktivy je také mnohem rychlejší. Když vlastníte konkrétní aktivum (akcie, komodita atd.), abyste dosáhli zisku, je třeba, aby narostlo na hodnotě. Pokud se jeho cena propadne, máte dvě možnost: prodat ho se ztrátou nebo čekat a doufat, že dojde ke změně trendu. V případě CFD můžete zisku dosáhnout, ať cena aktiva roste, nebo klesá, protože pozice můžete otevírat kdykoli, když jeho cena roste (dlouhé pozice), nebo klesá (krátké pozice). Ale to není vše, CFD mají také další výhody. Máte k dispozici také větší finanční páku – u některých makléřů až 400:1 (forex s profesionálním účtem) – než většina forem obchodování. To znamená, že můžete dosahovat větších zisků s použitím menšího kapitálu. S obchodováním CFD se pojí ještě další výhody, a tak jedinou otázkou je, proč s nimi ještě neobchodujete?

Hledat