Obchodní strategie

Vytváření úspěšné strategie zahrnuje studii a přípravu

Začít nyní!

Obchodování je spojeno s vysokou mírou rizika a může mít za následek ztrátu celého vašeho kapitálu.

Různé druhy investičních strategií

Ve slovníku je strategie definována jako souhrn plánovaných nebo navržených aktivit se záměrem dosáhnout předem stanovených cílů. „Investice“ je definována jako umístění aktiv (obvykle peněz) a na oplátku se očekává dosažení užitku (obvykle zisku). Z toho plyne, že investiční strategie je souhrn plánovaných aktivit, který zahrnuje umístění peněz stranou (krok 1) s očekáváním dosažení zisku (předposlední krok). Mezi začátkem a konečným cílem se nachází několik mezikroků. Jeden z nich zahrnuje právě to „kam“, což obvykle znamená zaměřit se spolu s makléřem na investici nebo obchodní účet. Krok „jak“ je mírně komplikovanější. Tady čelíme celé množině investičních (obvykle dlouhodobých) a obchodních (obvykle krátkodobých) strategií s podmnožinou akcí, kdy na konci každé z nich očekáváme zisk. Všechny obchodní strategie zahrnují 3 zásadní prvky: KDY OTEVŘÍT obchod, kdy ho ZAVŘÍT a jak ho SPRAVOVAT – posledně jmenovaný prvek většinou odkazuje na správu peněz, např. jakou částku umístit. Toto není důležité pouze z pohledu udržení zdravé životnosti vašeho účtu. Je to také zásadní pro prevenci přerušení. Pokud investujete příliš velkou částku a použijete na ni příliš velkou finanční páku, vaše použitá marže může bez vašeho vědomí exponenciálně růst.

Sídlo společnosti Trade360

První čtyři z osmi hlavních investičních strategií jsou:

1

Obchodování s pohyblivými cenami:

Studie minulých schémat a pokoušení se o jejich opakování.

2

Rozsahově vázaná obchodní strategie:

Obchoduje se v rámci vymezeného rozsahu, který se nachází mezi podporou a odporem.

3

Obchodní strategie sledující trend:

Obchodování v rámci hranic vzrůstajícího nebo klesajícího trendu, obvykle určeného vyššími stropy a nižšími dny.

4

Strategie carry trade:

Obchodní styl nacházející se ve středu mezi denním obchodováním a dlouhodobým nákupem a držením. Obchodník, který zvolí strategii carry trade, si vypůjčí jednu měnu s nízkou úrokovou sazbou a investuje do jiné měny, která nabízí vyšší úrokovou sazbu. Využijte tak relativní změnu úrokových sazeb.

Strategie krátkodobého obchodování akcií

Následující obchodní strategie se, vzhledem k tomu, že mají kratší termíny, vztahují především na denní obchodníky.

Denní obchodní strategie

Denní obchodování se považuje spíše za obchodní styl než obchodní strategii. Všechny obchodní pozice musí být uzavřeny na konci dne, aby přes noc nedocházelo ke swapům a propadům. I tak toto obchodování často vyžaduje zvláštní strategii zahrnující otevření pozice, zkříží-li aktivum svůj (obvykle) osmidobý pohyblivý průměr, a umístění stop-loss a take-profit příkazů ve stejných vzdálenostech od vstupního bodu

Obchodování pozic

Obchodníci s pozicemi se spoléhají na technickou analýzu, fundamentální analýzu nebo jejich kombinaci a spojují je s tržními trendy a historickými vzory. Obvykle se jedná o relativně dlouhodobou strategii.

Strategie Forex scalping

Scalping je oblíbenou strategií obchodníků působících přes den. Zakládá se na otevírání a zavírání extrémně krátkodobých pozic ve chvíli, kdy se stanou ziskovými. Jsou identifikovány klíčové úrovně (podpora, odpor, šíře kanálu atd.) a aktivum je obchodováno mezi nimi. Scalping obvykle zahrnuje hlavní měnové páry, které mají větší likviditu a jejich trendy jsou tak silnější a jasnější. V důsledku extrémně rychlého charakteru scalpingu obchodníci často automatizují své aktivity, využívají k tomu zejména expertní poradce, kteří otevírají pozice a – pomocí zadávání SL/TP příkazů – je zavírají.

Swingové obchodování

Swingové obchodování se nepovažuje za denní obchodní strategii. Ve skutečnosti je na míle vzdálené krátkodobým závazkům. Obchodníci využívající swingové obchodování své pozice drží obvykle několik dní až měsíců, avšak ne tak dlouho jako strategie „koupit a držet“, které trvají až několik let. Ze strategického pohledu je tento styl podobný rozsahově a trendově vázanému obchodování. Obchodník bude sledovat specifické „swing“ body, které u obecného trendu naznačují obrat (mezi akcí a oslabením a naopak).

Komplexní strategie

Obchodování v kanálu

Jakmile dojde k identifikování kanálu, je nutné v případě navázaného horního trendu počkat na průlom, což odpovídá druhé medvědí svíčce. Jakmile je svíčka kompletní, vstupte do obchodu v polovině její výšky a příkaz SL umístěte nad něj ve stejné vzdálenosti.

Breakout strategie

Breakout strategie je, jako u obchodování v kanálu, podmínkou při první identifikaci obecného trendu, zejména jeho úrovní podpory a odporu. Poté musí být průlom potvrzen, často doprovodnými fundamentálními daty a/nebo vzrůstajícím objemem, který posílí nový trend.

Býčí/Medvědí Crossover

Obě strategie odkazují na MACD crossover, kdy MACD kříží nad nebo pod úrovní „0“ označující začátek – podle pořadí – býčího nebo medvědího trhu. K označení konce trendu dojde obvykle v okamžiku, kdy MACD změní směr.

Strategie fishing line

Strategie fishing line využívá technické indikátory, jmenovitě Bollingerova pásma. Druhý nezdařený pokus o průlom jednoho z pásem bude obvykle omezen na ne více než 2 svíčky. V tomto případě obě, které uzavírají pod nižším pásem (a nad vyšším pro prodej). V okamžiku, kdy aktivum překročí horní pásmo (spodní, ibid), otevřeme dlouhou pozici, umístíme příkaz Take Profit na vrcholu horního pásma a náš příkaz SL ve spodním sloupci grafu předchozího průlomu svíček.

Strategie s využitím fraktálů

Použití dvou a více indikátorů s sebou vždy ponesou velké napětí, i přesto je však důležité potvrzení. Tady otevřeme poměrně záhadný fraktál Billa Williamse a indikátory aligátora. Fraktálový indikátor udává souhrn opakujících se schémat s 5 sloupci, zatímco aligátor překrývá 3 v čase posunuté klouzavé průměry po délce grafu. V místě, kde se 3 klouzavé průměry navzájem kříží podél fraktálu, který je oproti předcházejícímu fraktálu užší, můžeme otevřít pozici na odporu a příkaz SL umístit na podpoře.

Mobilní aplikace

Hledat